Historie klubu

Klub vznikl v roce 1994, pod původním názvem Combat Loučovice. U jeho zrodu stál nedávno zesnulý Mirek Kučera a následujících deset let byl jeho prezidentem.

Svoji střeleckou činnost zahájil klub na střelnici ve Frymburku. Po několika letech však byl ze střelnice „odejit“ a další útočiště našel na bývalé střelnici PS za Přední Výtoní, zvané „Spáleniště“. Tento prostor byl pro potřeby praktické střelby přímo ideální, ovšem hlavním uživatelem byl spolek chovatelů záchranářských psů a tyto dvě činnosti bylo obtížné provádět vedle sebe. Po dvou letech klub tedy opět odešel, a v té době se podařilo M. Kučerovi navázat spolupráci s armádou, konkrétně s vojenským prostorem Boletice. Byla to doba pořádání několika ročníků velkých střeleckých závodů pod názvem Czech Euro Open, kdy bylo stavěno kolem 30 situací.

V roce 2001 došlo k administrativním změnám a klub přijal název Klub praktické střelby Eggenberg Český Krumlov.

Zároveň v té době začal klub pořádat menší závody na střelnici v Domoradicích. Po skončení éry Czech Euro Open v Boleticích a odchodu M. Kučery pořádal klub dál závody v Domoradicích. Tato střelnice ovšem přešla do vlastnictví Policie ČR, a následně se objevil požadavek na podstatně vyšší částky za pronájem střelnice, které byly mimo finanční možnosti klubu. Od roku 2005 byly závody v Domoradicích pořádány pod názvem Eggenberg Cup a v této tradici se klub snaží pokračovat. Po skončení závodů v Domoradicích v roce 2014 byl ročník 2015 a první závod dalšího ročníku Eggenberg Cup pořádán na střelnici Borek, ale vedení tamního klubu nesouhlasilo s jejich pokračováním. Eggenberg Cup byl v tomto ročníku 2016 dokončen jedním závodem na střelnici v Pelhřimově a jedním v Opařanech. Další se ročník v Opařanech se uspořádat nepodařilo, protože se nenašel volný termín. Teprve v roce 2018 se podařilo najít dva termíny a tak proběhly dva závody EC, každý po osmi situacích, za účasti více než 100 střelců na každém. Při pořádání závodů se klub rovněž setkal s velmi vstřícným přístupem vedení SSK Opařany.

Členská základna klubu za dvacet pět let existence zaznamenala velké výkyvy. V době velkých závodů v Boleticích dosahoval počet členů kolem 40, pak postupně klesal až na 12 členů kolem roku 2010. Od té doby se podařilo vzbudit zájem nových střelců, takže v roce 25. výročí svého založení má klub 41 členů z celého Jihočeského kraje, a dokonce i dvou sousedních.