IPSC

International Practical Shooting Confederation je sportovní dynamická střelecká disciplína, jejíž počátky v Americe sahají do 70. let 20 století (24 května 1976). V České republice ji od roku 1992 oficiálně zaštiťuje Asociace sportovní dynamické střelby ČR. Tento svaz u nás sdružuje jednotlivé střelecké kluby (spolky…).

DVC na znaku znamená Diligentia, Vis, Celeritas, v překladu z latiny Přesnost, síla a rychlost. Toto motto vystihuje filosofii praktické střelby.

Domácí závody jsou rozděleny na klubové a náborové soutěže, Moravský a Český pohár a nejvyšší soutěží je Extraliga APS ČR. Vyvrcholením sezony je vždy Mistrovství České republiky. Všechny závody jsou rozděleny do tzv. Levelů. Klubové závody jsou nejméně náročné a mají statut Level I, dále pak se náročnost zvyšuje na Level II (Český a Moravský pohár), Level III jsou závody mezinárodní (evropská liga) a potom Level IV, kdy této náročnosti odpovídá pouze Mistrovství světa a Evropy.

Bezpečnost nade vše

 • se zbraní zacházejte vždy jako s nabitou
 • nikdy nemiřte na to, na co nechcete vystřelit
 • největší podíl na bezpečnosti musí mít váš prst, kterým spouštíte.
 • díváte-li se přes mířidla na cíl, mějte prst na spoušti, díváte-li se mimo mířidla a cíl, mějte prst mimo spoušť
 • po ukončení střelby vybijte zbraň a pohledem se přesvědčte, že zbraň má prázdnou nábojovou komoru a že je bez zásobníku
 • nakonec dejte vždy ránu jistoty bezpečným směrem
 • nikdy nemiřte zbraní mimo vymezený prostor, a to ani do země ani do vzduchu
 • zákaz jakékoliv manipulace se zbraní mimo palebnou čáru a bezpečnostní zónu (bezpečnostní zóna je přesně vymezený prostor, kde může střelec předepsaným směrem sám volně manipulovat se zbraní, sušit, ukládat zbraň do pouzdra, nebo ji vyndávat, opravovat, čistit, kategoricky je zde však zakázáno manipulovat se střelivem)
 • během střeleckého cvičení při jakémkoliv přesunu, při kterém střelec nestřílí, musí být prst viditelně mimo spoušť a lučík
 • přesně dbát všech pokynů rozhodčího, který běží zároveň se střelcem a dohlíží na jeho jednání

Stručně z pravidel

Soutěžní divize

Pistole

 • Standard: továrně vyráběné modely pouze s otevřenými mířidly, bez kompenzátorů s omezením rozměru (musí se vejít do krabice 225x150x45mm). Úpravy jsou omezené na zlepšení přesnosti, spolehlivosti a funkčnosti za použití komerčně vyráběných dílů.
 • Open: zbraň bez omezení, obvykle s kompenzátorem zdvihu ústí hlavně, optickými mířidly (kolimátory), a delším zásobníkem. Individuálně upravované nebo stavěné speciály
 • Production: továrně vyráběné modely pouze s otevřenými mířidly, bez povolení úprav a modifikací, systém DA/SA. V současné době je uveřejněn seznam povolených zbraní
 • Revolver: zbraň pouze s otevřenými mířidly, bez kompenzátorů.
 • Classic: zbraň na základu klasické 1911

Puška

 • Semi Auto Open
 • Semi Auto Standard
 • Manual Action Open
 • Manual Action Standard
 • PCC

Brokovnice

 • Open
 • Modified
 • Standard
 • Standard Manual

Soutěžní kategorie

 • Regular
 • Lady - závodnice
 • Junior - závodníci do 18 let
 • Senior - závodníci nad 50 let
 • Super senior - závodníci nad 60 let

Hodnocení

Comstock - na řešení situace je neomezený čas ukončený posledním výstřelem, neomezený počet možných výstřelů, stanovený počet hodnocených zásahů v terči.

Terče

IPSC terč a redukovaný terč - papírový terč přesně specifikovaného tvaru a rozměrů rozdělený na hodnocené zóny (A, C, D). V závislosti na power faktoru je za zásah zóny přiděleno bodové ohodnocení.

Kovové terče - IPCS popper a IPSC plate

Bodové ohodnocení

Minor Major
A 5 A 5
C 3 C 4
D 1 D 2

Slovníček

BZ (bézeta, bezpečnostní zóna)
- přesně vymezený prostor, kde může střelec předepsaným směrem sám volně manipulovat se zbraní, sušit, ukládat zbraň do pouzdra, nebo ji vyndávat, opravovat a čistit; kategoricky je zde zakázáno jakkoli manipulovat se střelivem
no-shoot
- terč, po jehož zasažení se uděluje penalizace
squad (skupina)
- na větších závodech jsou střelci povinni nastupovat k soutěžním výkonům ve skupinách na základě vydaného časového rozpisu
scoresheet
- písemný záznam, do kterého rozhodčí vypíše váš střelecký výkon ze situace
re-shoot
- opakování situace; opakovaný pokus závodníka absolvovat střeleckou situaci
faktor (Major, Minor)
- výkonové faktory jednotlivých divizí jsou stanoveny v pravidlech; výkonový faktor se u střeliva každého závodníka stanovuje pomocí chronografu; minimální výkonový faktor potřebný k tomu, aby byly závodníkovy výsledky zahrnuty do výsledků závodu, je označen jako „Minor“; některé divize nabízí vyšší hodnotu výkonového faktoru, zvanou „Major“, která umožňuje závodníkům získávat více bodů za zásahy okrajových částí hodnocených papírových terčů
DQ
- diskvalifikace